translab[4] report
16.12.2oo4 19h v A4 v Bratislave
 
hostia
        Ľubica Lacinová, genetička (ÚMFG SAV )
        Róbert Maco, učiteľ filozofie
        Oliver Rehák, hudobník
rébus
        Ondrej Gajdoš
tj
        Dušan
plátno 2
        Darren Aronofsky: Pi
zvukový doprovod
        xgz/mxHz.org: Bratislava, 2004
asistencia a foto
        Zuzana
scéna, technická podpora
        Slávo

 

 
téma večera
 
algoritmus a kód
klik sem pre zozbierané mikropríbehy
 
 

 
prezentácia
 
klik sem pre online verziu prezentácie
 
jednotlivé bloky:
I. intro (Dušan, html)
II. etymológia (Róbert, html)
III. informačná estetika (Dušan a Oliver, html)
IV. zlatý rez (Dušan, html)
V. genetika (Ľubica, powerpoint 7mb)
VI. raná počítačová vizuálna estetika (Dušan, html)
 
 

 
plátno 2
 
premietnutý bol film Darrena Aronofskeho Pi, 1998, s anglickými titulkami, bez zvuku.
 
počítačový fanatik Max vo filme verí, že matematika je skutočným jazykom prírody a že každá udalosť vo svete, akokoľvek náhodná, zložitým spôsobom nasleduje jednotný poriadok a vzorec. posadnutosť vierou ho vedie k hľadaniu 216-ciferného čísla, kódu stojaceho za svetovou burzou, teóriou chaosu, kabalistickým "Božím menom", japonskou hrou Go a vôbec, existenciou ako takou.
 
www.pithemovie.com
 

 

 

 
 

 
zvukový doprovod
 
večer bol sprevádzaný nahrávkou xgz zo skupiny mxHz.org (machine cent'red Humanz): Bratislava, 2004.
 
mxhz.org
 
 

 
rébus
 
do konca translabu je otvorený pre všetkých záujemcov rébus. pri jeho riešení odporúčame mať na zreteli tému tohto večera. odmenou pre víťaza je 10 000 strán textu. rébus čaká na rozlúštenie tu.
 
 

 
foto
 
 
 
 
 
 ubica


 
 
 
 
 
 

 
 Rbert


 Oliver