report:
[2] 3.11.2oo4 sampling a open source


 


[snd] 2003 Madonna Remix Project [to be finished]    


 


[*] 2002 Lev Manovich v knihe Generation Flash: "To, èo sme v postmoderných èasoch nazývali citovaním, prisvojovaním, èi pastišom dnes už žiaden špeciálny názov nepotrebuje. Dnes je to jednoducho základná logika kultúrnej produkcie: stiahni obrázky, kód, tvary, texty, atï.; uprav ich, a potom hoï výslednú prácu na web, do cirkulácie."    


 


[phil] 2001 Hacktivistická skupina 0100101110101101.org: "'poznanie' je len forma plagiátorstva - nekonečná výmena informácií a vplyvov."  


  
[snd] 1995 John Oswald na albume Plexure použije sample z 5000 hitov od 1000 autorov.  


 


[snd] 1991 Christian Marclay organizes the concert for 100 gramophones.  


  
[snd] 1976 The Residents na svojom druhom albume Third Reich and Roll, kopírujú populárne piesne na jednu stopu 4-stopového magnetofónu, ku ktorej potom hrajú (transponujú, modulujú, deformujú, komentujú, zintenzívňujú pôvodný materiál) a tvoria tak nové skladby.    


 


[snd] 1971 Richard Trythall plundruje Hommagie a Jerry Lee Lewis z rôznych nahrávok Lewisovej Whole Lotta Shakin' Goin' On.  


 


[snd] 1970 Lee Perry, King Tubby, alebo Scientist, jamajskí dub producenti neskorých 60-tych a začiatku 70-tych rokov vytvárajú nový hudobný štýl výberom prednahratých rytmov a ich preusporiadaním do hudobnej skladby, novej verzie, ako ju nazývajú.    


  
[art] 1960 Andy Warhol vyrába Campbell's Soup Cans. Na otázku prečo, odpovedá "pretože polievku jedávam. Mám rovnaký obed každý deň už 20 rokov." V iných sieťotlačiach sa objavujú fľašky Coca-Coly, mraziarenské boxy, plechovky broskýň Del Monte, 'pred a po' novinové reklamy na plastiku nosa, televízne prijímače, či reklamy na ohrievače vody.  


 


[film] 1931 With the end of the civil war, the art?icas vanguards sovi?cas start to materialize the prophecies of the futuristas, breaching with id? of separate art of the life. They invest in creates? of functional objects that could be produced em.massa for the state ind?rias. This movement, that re? artists and writers, group themselves later first around the Inchuk (Institute of Art?ica Culture) and in magazine LEF. V?os of these artists, amongst them Alexandra Exter, Vladimir Tatlin, V?ara Stiepanova and Liubov Popova, had drawn the most varied suits for produ? em.massa. Others adaptaram its suprematistas paintings for confec? of cer?cas produced by the F?ica de State Porcelana, with the objective of establishing a "universal harmony in the decorative work". The majority of these products aimed at the market of exports? of fine objects, but some of them had been produced em.massa for the Russian domestic market.  


 


[snd] 1922 Darius Milhaud (1922), Laszlo Moholy-Nagy v Boohoose (1923) a Edgard Varies (1936) začínajú experimentovať s manipuláciami diskov, no nik z nich ich nezapája do výslednej práce.  


  
[art] 1914 Marcel Duchamp vystavuje stojan na fľaše, prácu, kde je po prvýkrát nemodifikovaný objekt jednoducho celý importovaný do 'umeleckého priestoru'.  


 


[*] 600 In Ireland, Christianity is a fairly recent import, and almost all of the sacred manuscripts are copies. So, when St Columba borrows a manuscript of the Latin Psalter from Finnian of Druim Finn, it is not an unusual step for Columba to make a copy. Finnian, the original 'owner,' protests, demanding both his lent manuscript and the new copy back saying: "As the calf belongs to the cow, so the copy belongs to its book." At the end St Columba wins and holds on to his copy of the Gospels.   
  
[*] 2002 Hamburská nadácia pre pokrok vo vede a kultúre s predsedom Janom Philippom Reemtsmom žaluje Sebastiana Luetgerta, správcu textz.com. Nadácia ho obviòuje z ilegálnej distribúcie esejí Jargon der Eigentlichkeit a Fascism and Anti-Semitic Propaganda Theodora Adorna, ktorej HFASC copyright vlastní a žiada 2330 euro za škody a právne trovy. Po roku a pol protestov Luetgert dlh s pomocou online komunity spláca a Reemtsmovi prikladá list, v ktorom hoorí, že "intelektuálne vlastníctvo nadácie bolo vrátené verejnosti. Tento protest, prvý svojho druhu, signalizuje odmietnutie práva copyrightových vlastníkov a právnikov na cenzúru prác, ktoré predstierajú, že chránia, no ktorým iba kontrolujú to, èo môže verejnos archivova èi èíta.."    


 


[art] 2001 0100101110101101.org v projekte life_sharing umožňuje voľný prístup na svoj harddisk prostredníctvom webstránky, a umožňuje voľné prepracovanie a distribúciu jeho obsahu.    


 


[snd] 1997 Rasa Smite a Raitis Smits začínajú pracovať so sound-loops mixujúc zvukové dáta streamované viacerými užívateľmi cez internet. "Otvorený priestor internetu je viac o komunikácii a processingu ako produkovaní a vystavovaní."  


  
[*] 1992 Linus Torvalds mení licenciu svojho Linuxu, jadra kompatibilného s Unixom, na GNU GPL. Linux je ďalej vyvíjaný viacerými programátormi cez internet a spojený s GNU systémom, ktorému chýbalo vlastné jadro, ústiac tak do plne funkčného bezplatného operačného systému.    


  
[*] 1983 Richard Stallman opúšťa prácu na MIT a v Manifeste GNU (GNU = GNU's Not Unix) ohlasuje cieľ kolaboratívneho vytvorenia plne funkčného bezplatného operačného systému. Softvér má byť vydaný pod GNU General Public License (GPL), a tak bezplatne prístupný všetkým užívateľom k "spúšťaniu, kopírovaniu, úprave a distribúcii", idea tiež známa ako copyleft.    


  
[snd] 1974 The Residents release 7 inch single titled Beyond The Valley Of A Day In The Life and subtitled The Residents Play The Beatles/The Beatles Play The Residents. it comes packaged as an art object in a numbered, limited edition and hand-silkscreened cover and is sold to a rock public. one side of this single was a cover version of The Beatles song Flying. the other side is wholy assembled from extracts dubbed off Beatles records, looped, multitracked, composed with razor blades and tape.    


 


[snd] 1970 Karlheinz Stockhausen pripravuje pre nahrávku k výročiu Beethovena Opus pásky útržkov Beethovenovej hudby, ktoré púšťa popri sebe počas živého vystúpenia. Každému hráčovi je povolené zapínať a vypínať svoj reproduktor podľa svojej vôle, a tak nadväzovať na to, čo počuje (zhlúčením, rozšírením, modulovaním, synchronizovaním, napodobňovaním).  


 


[snd] 1961 James Tenney's Collage No.1 (Blue Suede) record is a result of the physical and electrical manipulation of Elvis Presley's gramophone record Blue Suede Shoes. No copyright difficulties.  


 


[snd] 1939 John Cage in Imaginary Landscape No.l brings a gramophone record into a public performance as an instrument. he uses only test tones and the effect of speed changes.  


 


[snd] 1930 Walter Ruttman's Weekend is a symphony of sound, speech-fragments and silence perfected by cutting and mixing.  


 


[snd] 1920 At a Dada event Stephan Wolpe uses eight gramophones to play records at widely different speeds simultaneously.  


 


[*] 1876 Ralph Waldo Emerson writes in Letters and Social Aims: Quotation and Originality: "Our country, our customs, laws, our ambitions, and our notions of fit and fair - all these we never made, we found them ready made; we but quote them."