report:
[1] 14.10.2oo4 simulakrá a hyperrealita


  
[socio] 2004 Prvého mája sa v Miláne a Barcelone koná sprievod EuroMayDay, manifestácia "eko/mediálneho aktivizmu a metropolitného/odborárskeho radikalizmu v jednom". Paralelne sa internetoví užívatelia pripájajú do virtuálneho pochodu na webstránke, ktorá tak rozširuje sprievod o daľšie identity. Heterogénny dav, prekariát, tak nadobúda globálny rozmer.    


  
[film] 1998 Vo filme Barryho Levinsona Mávať psom si americký prezident so zámerom utajiť románik s mladou zamestnankyňou najíma hollywoodskeho režiséra, ktorý pre médiá vytvára iluzórnu vojnu v Albánsku.  


  
[socio] 1993 V Thebartone pri austrálskom Adelaide sa otvára SnowDome Adelaide Snow & Ice, prvá krytá, 120m dlhá a 19m široká zjazdovka na svete. Na snežným delom zabezpečovanom svahu sa v prostredí regulovanej klímy takto dá lyžovať po celý rok.    


  
[socio] 1992 Odevná značka Benetton používa v korporátnej kampani fotografiu Theresy Flarer pacienta Davida Kirbyho, umierajúceho na AIDS, obklopenom na smrteľnom lôžku svojou trúchliacou rodinou. Fotografia Patricka Roberta zachytáva čierneho vojaka s automatickou puškou na chrbte, držiac bielu kosť.  


 


[*] 1991 Howard Rheingold in Virtual Reality's chapter entitled Teledildonics imparts his fantasies of having a virtual reality sexual experience via the Internet but also laments the obstacles in making a cybersex suit a reality. Teledildonics (cybersex) is the integration of telepresence with sex. Both terms are used for the remote mutual masturbation via MUD, IRC, ICQ, or SMS, where the imagination of physical touch is transmitted over a data link between the participants.  


  
[socio] 1989 Benetton použije v korporátnej kampani Toscaniho fotografiu bieleho dieťaťa sajúceho prsník čiernej ženy. Talianska firma predáva oblečenie.  


  
[film] 1987 Vo filme Paula Verhoevena Robocop je vážne zranený detroitský policajt Murphy (Peter Weller) privedený späť k životu, aby bojoval s nespravodlivosťou ako napoly človek a napoly stroj, kyborg.  


  
[socio] 1981 Jean Baudrillard v knihe Simulakrá a simulácia hovorí o opustení paradigmy modernej saussurianskej duality označujúci-označovaný / slovo-význam / reprezentácia-realita, kde kópia je stále kópiou originálu. Baudrillard hovorí, že v postmodernom veku je originálom reprodukcia sama, už nehovoríme o origináli a kópii, kópia je kópiou kópie, padá polarita realita-reprezentácia, plávame v prúde označujúci - označujúci - označujúci, bez začiatku a konca. Prichádza s pojmom simulakrá, ktoré nezrkadlia, nereprodukujú, neimitujú, nekopírujú realitu, sú realitou samou a tento stav nazýva simulakrom - realitou vytvorenou simuláciou, pre ktorú nejestvuje originál. Simulakrá sú nepretržite rozširované masmédiami, takže sa im nie je možné vyhnúť, obísť, a vytvárajú módy/kódy obývateľné a obývané pasívnymi subjektami/divákmi ako jediná nevyhnutná realita - hyperrealita.  


  
[socio] 1972 Bytová správa mesta St Louis, štát Missouri, necháva zdemolovať projekt sociálneho bývania Pruitt-Igoe. Projekt navrhnutý architektom Minoru Yamasakim (tiež autor World Trade Centra) a dokončený v roku 1956 bol súčasťou povojnového federálneho programu bývania ako snaha priviesť ľudí späť do mesta. O jeho demolácii sa hovorí ako o konci medzinárodného štýlu modernej architektúry, ktorá presadzovala budovy ako stroje na bývanie.  


  
[phil] 1967 Jacques Derrida v knihe O gramatológii tvrdí, že privilegované logocentrické pojmy (napríklad reč) musia byť dekonštruované prostredníctvom uprednostňovania ich tradične podriadených binárnych náprotivkov (napr. písmo), aby sme kompenzovali ich historickú nevyváženosť. Ďalšie výrazy: prítomnosť nad absenciou, identita nad odlišnosťou, plnosť nad prázdnosťou, význam nad bezvýznamnosťou, vláda nad podriadením, či život nad smrťou.  


  
[*] 1965 Gordon E Moore, spoluzakladateľ korporácie Intel opisuje empirické pozorovanie, že rýchlosť technologického rozvoja a pokrok v polovodičovom priemysle spôsobujú zdvojnásobenie zložitosti integrovaných obvodov každých 18 mesiacov. Moorovo pravidlo, i keď Moore koncept nikdy za pravidlo nepovažoval, sa stalo samo-naplňujúcim proroctvom, a privádza marketingové a vývojové oddelenia do histérie každých 18 mesiacov.    


  
[socio] 1956 V Edine, predmestí Minneapolisu v Minnesote, sa otvára nákupné stredisko Southdale. Architekt Victor Gruen ho modeluje podľa vzoru hlavných ulíc amerických malomiest, ktoré umiestňuje pod strechu a zapĺňa ich obchodmi, reštauráciami, kaviarňami, športovými centrami, poštou, dekoračným osvetlením, fontánami, tropickými rastlinami a kvetmi. 4-poschodové centrum s plochou 74,000m² poskytuje 5,200 parkovacích miest a 72 miest na prenájom.    


  
[socio] 1941 Gangstri Benjamin "Bugsy" Siegel a Meyer Lansky začínajú v zaprášenom Las Vegas investovať do stavieb veľkých hotelov s kasínami. Mesto sa čoskoro etabluje ako mekka zábavy vďaka popularite legalizovaných hazardných hier, dostupnosťou alkoholu 24 hodín denne, rôznym formám a stupňom zábavy pre dospelých a legalizovanej prostitúcii.   
  
[*] 2000 Maxis Inc vydáva The Sims, strategicko-simulačnú počítačovú hru Willa Wrighta. Hráč v nej kontroluje svojho avatara, Sima, prostredníctvom bežných životných aktivít ako napríklad spánok, varenie, kúpanie, čítanie, cvičenie, prácu, platenie účtov, alebo socializovanie. Jediným cieľom hry je organizovať čas hráčovho Sima tak, aby dosahoval svoje osobné cieľe. The Sims sa stáva najpredávanejšou PC hrou v histórii. Do predaja sa dostávajú rozšírenia, ako The Sims House Party, Hot Date, Vacation, Superstar, alebo Makin\' Magic.    


  
[snd] 1994 3-členná 'biela' formácia The Beastie Boys vydáva album Ill Communications, postavený na spojení hip hop rytmu a gangsta rapu, tradičnej forme výpovede čiernych obyvateľov amerických get o drogách, vraždách, gangoch, sadizme, násilí na ženách a polícii. čiernu kultúru takto adaptujú bieli tínedžeri z predmestí, prahnúci po pocite identity, a počty 'bielych negrov', wiggers, rastú okrem Ameriky najmä v Nemecku.  


  
[socio] 1993 V rezorte Seagaia v Miyazaki na ostrove Kyushu v Japonsku sa otvára Ocean Dome najväčší krytý vodný park na svete s kapacitou 10.000 miest. Vnútri objektu so sklápateľnou teflónovou strechou je simulovaná 466 stôp široká pláž, pokrytá umelým bielym pieskom z vápenca a more s vlnami dosahujúcimi 2.5m. Teplota vzduchu a vody je udržiavaná po celý rok na úrovni 30 °C a 28 °C.    


  
[film] 1991 Vo filme Jonathana Demma Mlčanie jahniat je Dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), geniálny a charizmatický sociopatický psychiater a kanibal, zatknutý ako jediná osoba schopná vystopovať svojho bývalého klienta, Buffalo Billa, ďalšieho masového zabijaka. Film ako jeden z troch v histórii získal všetkých 5 najvyšších Oscarov.  


  
[snd] 1990 Pop ikona Madonna počas svojej kariéry strieda look Marilyn Monroe (vo filme Who's That Girl?), Marlene Dietrich (v klipe Vogue), či sadomasochistickej pye-cat (v knihe Sex).  


  
[*] 1989 Maxis Inc vydáva poèítaèovú hru Willa Wrighta SimCity. Jediným cie¾om tejto real-time strategickej hry pre jedného hráèa je navrhnú a postavi mesto. Hráè si delí územie na komerèné, industriálne a rezidenèné zóny, pohybuje daòami, stavia rozvody elektriny, mestskú dopravu a ïalšie mestské velièiny. V hre sú tiež zakomponované katastrofy ako záplavy, tornáda, požiare, nepokoje, zemetrasenia a pod. Hra sa neskôr doèkáva ïalších variant: SimEarth, SimFarm, SimTown, Streets of SimCity, SimCopter, SimAnt, SimIsle, SimPark, SimMars a The Sims.    


  
[film] 1984 Vo filme Jamesa Camerona Terminátor je kyborg Cyberdyne Systems Model 101 800 Series Terminator (Arnold Schwarzenegger) opúša rok 2029 a je transportovaný v èase, aby zmenil prítomnos, rok 1984.    


  
[phil] 1972 Gilles Deleuze a Félix Guattari v The Thousand Plateaus predstavujú rhizome – organizmus skladajúci sa s navzájom prepojených vláken, no bez centrálneho bodu, konkrétneho pôvodu, jasnej štruktúry, jednoty, bez začiatku a konca. Rhizome ako postmoderná štruktúra (napr. internet) nahradila modernú stromovú štruktúru, ktorá bola časťou koherentného organického systému, rastúceho vertikálne a stabilne, majúc začiatok, stred, aj koniec (semeno, kmeň, konáre) a vyvíjajúceho sa smerom do budúcnosti.  


  
[phil] 1968 Roland Barthes v eseji Smrť autora hovorí, že čitateľ vytvára svoje vlastné významy bez ohľadu na zámer autora. Texty sú teda vždy dynamické, nestále a otvorené pochybnostiam.  


  
[socio] 1966 Jacques Lacan: každý označujúci vedie len k ďalšiemu označujúcemu. Nevedomie je kontinuálny reťazec označujúcich.  


  
[*] 1959 Revolúciou sa k moci na Kube dostáva diktátor Fidel Castro. Obyvatelia ostrova sú prostredníctvom masmédií, bilboardov, graffiti a miestnych výborov pre obranu revolúcie, režimom propagujúcich symboly revolúcie a socializmu, udržiavaní v neustálom trvaní revolúcie dodnes.  


  
[socio] 1955 Na juh od Los Angeles sa otvára na 180tich akroch Disneyland.