Kód

= systém znakov na prenášanie informácie; systém jazykových znakov?

= súbor signálov reprezentujúcich písmená alebo číslice používaný na posielanie správ (telegrafický, vlajkový kód a pod.)

= systém symbolov používaný pri tajnom písme alebo pri spracovávaní informácii (počítačom), v ktorom sú písmenám, obrazcom a pod. arbitrárne pridelené významy; symboly takéhoto systému