Etymológia

Pravdepodobne z latinského „cudo, cudere“: byť, udierať; raziť (mince)

Caudex, -icis = kmeň stromu; drevená tabuľka (potiahnutá voskom) – na písanie; spis, zoznam; účtovná kniha; (v starom Ríme) zbierka zákonov

:Codex, -icis

angl. „code“, (moral code, penal code, civil code atď.)
– v ranom 19. st. sa „code“ začína požívať v zmysle „/tajný/ systém znakov“