TRANSLAB[4]: ALGORITMUS A KÓD /
I. INTRO

začnem niekde úplne na začiatku.


takže slovo.


písmo. prvýkrát pred 6000 rokmi, v Mezopotámii, obrázkové.


1000 rokov potom Féničania používajú prvú abecedu.

objekty, zvuk, obraz, reč, text,
postupne prichádzajú nové médiá.


v médiách sa odohráva komunikácia
a komunikované sú informácie, dáta, správy.

paralelne sa odvíja príbeh geometrie, matematiky a algebry.


TRANSLAB[4]: II. ETYMOLÓGIA (HTML verzia)