na štvrtok 10.2.2005 o 19h v A4 pripravujeme záverečný translab[6] s témou reality show a komunitný softvér.
 
na štvrtom večeri bol vyhlásený rébus. pri jeho lúštení odporúčame mať na zreteli jeho tému: algoritmus a kód. prvá správna odpoveď znamená víťazstvo. odmena pre víťaza: 10 000 strán textu. pozornosť smerujte sem.
 
reporty z doterajších večerov:
[1] 14.10. simulakrá a hyperrealita
[2] 3.11. sampling a open source
[3] 25.11. virtuálna realita a hra
[4] 16.12. algoritmus a kód
[5] 18.1. noise a glitch 
translab intro
 
fenomén nových médií naberá v 90tych rokoch na popularite, je čoraz vágnejší a v súčasnosti sa preň hľadajú špecifickejšie, alternatívne výrazy.
 
slová sa menia na dáta, abstrakty na kľúčové slová, výroky zvecnievajú, zrýchľuje sa strih, krátia sa odstavce aj samotné texty.
 
translab mapuje možnosti vyplývajúce z nástupu technológií (hardvér, softvér), trendov vo vede (genetické inžinierstvo, umelá inteligencia, biotechnológie) a v distribúcii informácií (internet, interface, digitálna fotografia a video).
 
projekt zaostruje na fenomény prostredia nových médií (ako simulácia, copy&paste, open source, interface, algoritmus, glitch, či komunitný softvér) a stavia ich pred zrkadlo dejín umenia, hudby, filmu, literatúry, sociológie, filozofie a vedy.
 
nástrojom je mikropríbeh, textová jednotka odstavca niekoľkých viet, sumarizujúca kontext, formu a obsah vybranej práce, udalosti, či teórie. pri jeho selekcii je zohľadňovaná originalita, úroveň mediálnej odozvy a šoku u diváka.
 
večery translab pohybujú na hrane prednášky, kaviarenskej diskusie a show. experiment s inštitúciou moderátora, hosťa a publika.
 
výstup projektu, webstránka a papierová publikácia s CD prílohou, si kladie za cieľ byť pomôckou pre študentky, teoretikov a umelkyne na orientáciu v prostredí nových médií.
 
translab voľne nadväzuje na text uverejnený pod titulkou 6. pomo exhibícia dejín súčasnosti. astrálna show v spätnom zrkadle. kolektívna sychronizácia. bits & pieces mauzólea prítomnosti. implózia slovnej zásoby. minulosť v bezvedomí. boh v cieľovej rovinke. aj pápež má mobil. ľudstvo? pokus sa vydaril. 4. 3. 2. 1. v 3/4 revue #16, september 2004, a je súčasťou Antológie prekladovej literatúry o nových médiách, ktorú pripravuje BURUNDI press.
 
kontakt: translab@burundi.sk
 
Antológia prekladovej literatúry nových médií a Translab sú podporené grantom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 
 


Translab je interdisciplinárny kolaboratívny projekt študujúci kľúčové slová nových médií prostredníctvom mikropríbehov. 
 


Kľúčové slová sú vyberané s účelom reflektovať súčasné tendencie prostredia nových médií v úzkej väzbe na hrany umenia, sociálnych vied, politiky a vedy, ako napríklad simulácia, remix, interface, či algoritmus.
 
Mikropríbeh je krátky sumár medializovaného naratíva, napríklad umeleckého objektu, produktu, performance, alebo teórie.


 


Kontext
 
Relevantné kategórie: postmoderná filozofia, mediálne štúdiá, súčasné umenie, informačné technológie, sociológia, kognitívna veda, memetika, genetika.
 
Relevantní teoretici: Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Paul Virilio, Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, DJ Spooky, Roland Barthes.


 


Pravidlá
 
Mikropríbeh je 1-4-vetný opis/sumár naratíva (objekt/udalosť/koncept), relevantného v kontexte kľúčového slova. Relevantnosť je určená výrazným mediálnym/verejným ohlasom (boom, škandál, vysoká miera citácií). Napríklad koncept filmu Matrix je vysoko relevantný v kontexte virtuálnej reality.
 
Mikropríbeh obsahuje údaje o autorovi, roku, názve a krátky sumár naratíva.