UrbánnaRe/Kreácia/CityLab Nám.SNP 12 Bratislava  
  Info o novinkjách projektu UrbánnaRe/Kreácia/Citylab.
Architektúra, urbanizmus, dizajn, cyklus multimediálnych prezentácií, kultúrnych akcií, prednášok a workshopov na tému mesto.

 Najnovšia a najdôležitejšia infoška!
Združenie Kód Vás pozývana prednášku Farshid Moussavi dňa 1.marca 2005 o 20:oo. Prednášková sála SNG . Vaše miesto na prednáške si môžete zaregistrovať do 28.2. 10:00 (pondelok) na adrese rsvp@kod.sk Počet miest je obmedzený na 75. Vaša rezervácia platí do 19:45 v deň prednášky. Po tomto čase budú do prednáškovej sále vpustený všetci čakajúci a živelne...:

Rozprávali sme sa s
pánom Vladimírom Husákom
odborníkom na cukrovary a zaujímavosťi
okolo nich nielen z histórie..

vo februári bude v priestore Burundi/Citylab sídliac v
o A4-nultý priestor
o Nám.SNP 12
o 811 02 Bratislava
o Slovakia


Prednáška a prezeračka fotiek na tému :

Industiálna architektúra - cukrovary
xxx xx mar 2005 o 20.ooh


V tomto období rokujeme s novými partnermi ako sú
radio ORANGE (AT) a univerzity v Európe..
/My dufame tiez.. :)

stránka je v zmenách ..

...

Projekt "UrbánnaRe/Kreácia/CityLab" je súhrnný informačný multiodborový projekt vytvárajúci priestor na komunikáciu a tvorbu procesov rozvíjajúcich dialóg medzi širokou verejnosťou a tvorivým procesom urbanistického a architektonického priestoru, ktorý provokuje verejnosť k citlivejšiemu a tvorivejšiemu vnímaniu životného prostredia a architektonického prostredia. Jeho súčasťou sú prednášky, besedy, prechádzky, skúmanie vzťahov obyvateľa k prostrediu, workshopy, a kultúrne akcie rôzneho druhu, spojené s architektúrou a urbanizmom.

Projekt "UrbánnaRe/Kreácia/CityLab" je jeden z radu spoločných projektov
asociácie "A4 - nultý priestor",
projektov "BURUNDI datalab studio displej press" a združenia Atrakt Art
s podporou Ministerstva kultúry SR.

Zdručenie "BURUNDI datalab studio displej press" a združenie Atrakt Art
sú súčasťou asociácie "A4 - nultý priestor"

  úvod 
  nové 
  priestor 
  konfrontic        
  download 
  program 
  kontakt 

LU 2004