Urbánna Re / Kreácia / Citylab   Program
o A4-nultý priestor
o Nám.SNP 12
o 811 02 Bratislava
o Slovakia

program na Apríl/Máj je momentálne v zmenách / nové akcie / nové priestory

 Január - Marec:

UKÁŽME SI SVOJE CITY

architektúra / urbanizmus | diskusia | A4
Pon 14 mar 2005 19:3oh

Výstavba v Bratislave: Zahusťovanie alebo územný rozvoj? Príďte si podiskutovať s vysokými predstaviteľmi mesta o tom, akým smerom sa uberá súčasná výstavba v Bratislave. Svoj pohľad predstaví aj zástupca Voľného združenia bratislavských občianskych a ochranárskych organizacií! Akcia sa uskutoční v rámci projektu URBÁNNA RE / KREÁCIA / CITYLAB

UROB SI SVOJU KULTURFABRIK / prezentácia
teoretik Peter Pankuch (SK) a hostia zo Stanice Žilina (AT)

Štv 20 jan 2005 18.ooh

Návod, hra a realita...
Aké to je, keď sa v jednej opustenej fabrike zabýva spontánna nezávislá kultúra, aspoň na tento večer? O zmysluplnom zapĺňaní bielych miest v meste, o inšpirácii a nápadoch zo siete TransEuropeHalles, o know how a peripetiách s kulturfabrikami porozpráva teoretik Peter Pankuch a hostia zo Stanice Žilina, združenia kulturfabrik.sk a WUK (AT). P.S. nerobte to. Akcia sa koná v rámci projektu URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB.

SÚČASNÁ FRANCÚZSKA ARCHITEKTÚRA / architektúra / urbanizmus | projekcia | A4
Ned 30 jan 2005 18.ooh

Dominique Perrault
Renzo Piano, architecte au long cours

Dominique Perrault
(1999, 50 min., fr. znenie, angl. titulky) Významný francúzsky architekt sa vyjadruje k základným princípom svojej tvorby, necháva zmiznúť architektúru ako individuálnu stavbu, aby z nej následne vytvoril krajinu.

Renzo Piano, architecte au long cours (1999, 52 min., fr. znenie, angl. titulky) Portrét muža, ktorý pred dvadsiatimi rokmi stvoril Centre Pompidou, je vstupom do novej architektonickej reality, rovnako ako do každodennosti svojho tvorcu. Akcia je súčasťou projektu URBÁNNA RE / KREÁCIA / CITYLAB a realizuje sa s podporou Francúzskeho inštitútu.

   December:

SuperNOVÁ PribiNOVA? / prezentácia / prednáška a diskusia
Pán Helmut Schramm (AT) a študenti

Uto 14 dec 2004 18.ooh

Helmut Schramm (AT), profesor architektúry z Viedenskej Technickej Univerzity a jeho študenti odprezentujú seminárne práce na tému riešenie zóny Pribinova v Bratislave a skonfontujú ich s krutou slovenskou realitou. Príďte si podiskutovať o architektúre, ale aj o aktuálnych problémoch komunálnej politiky. Akcia je súčasťou projektu Urbánna Re / Kreácia / Citylab.

 
 Október a November:

TUNEL / happening / klub
Pon 25 okt 2004 o 20.ooh

Re/created by Prokop Holoubek (CZ) & TRILETY (SK)

Zvukové stretnutie miest existujúcich vo vnútri ľudí. „...moje prvé prechádzky v tom meste... intenzívny pocit, že som figúrka na veľkej plastickej mape, po ktorej chodia taxíky a poschodové autobusy...“

INDUSTRIALAND :: PORÚRIE A ZECHE ZOLLVEREIN / prednáška
Uto 2 nov 2004 o 18.ooh

Vizuálna prednáška Luba Noska (SK) o Porúrí a jeho zatiaľ nevidených divoch. Fotodokumentácia bude úplným súhrnom a výberom najzaujímavejšich industriálnych a mestských pozoruhodností a zaroveň ukážkou, ako sa dá pretvoriť kolos starej továrne na perfektne naplánovanú kultúrnu fabriku. Akcia je súčasťou projektu URBÁNNA RE / KREÁCIA / CITYLAB.

V NOVEMBRI JE INDUSTRIÁL NAJKRAJŠIE ŠEDIVÝ/ prednáška + guided tour Peter Žalman (SK) – autor návrhu obnovy a sprievodca
Sob 6 nov 2004 o 15.ooh

Prvá názorno - virtuálna prezentácia starej, zato novoobjavenej teplárne od Dušana Jurkoviča, jej história a budúcnosť, spojená s prehliadkou miesta činu. Meetingpoint v A4, podebatíme a pôjde sa na miesta, kde je vstup zakázaný. Akcia je súčasťou projektu URBÁNNA RE / KREÁCIA / CITYLAB.

Srdečne pozývame na:
UMENIE NOVÝCH MÉDIÍ VO VEREJNOM PRIESTORE MESTA / prezentácia
Eric Kluitenberg (NL), Tania Goryucheva (RU) – autori projektu

Pon 29 nov 2004 o 20.ooh

Druhý multimediálny večer pod značkou URBÁNNA RE / KREÁCIA / CITYLAB bude prezentovať holandsko - ruský projekt “Debates & Credits – Media Art in the Public Domain”. Séria media art akcií, realizovaných vo verejných priestoroch Amsterdamu, Moskvy a Jekaterinburgu, ako nekontrolovateľný vírus rozšírila svoje poeticko/politické správy medzi miestnych obyvateľov.

projekt "UMENIE NOVÝCH MÉDIÍ VO VEREJNOM PRIESTORE MESTA" predstavia ho jeho ideový rodičia, kurátori Tania Goryucheva (RU) a Eric Kluitenberg (NL). Nezostane len pri prezentácii, deň pred akcoiu sa kurátori spoja so slovenskými umelcami a vzrazia do verejného priestoru Bratislavy... Ako to dopadlo sa dozviete priamo od slovenských umelcov (ak ich nezruší mestská polícia).

Tania Goryucheva teotretička umenia, kurátorka, orientujúca sa na súčasné umenie nových médií, v súčasnosti žije v Amsterdame

pôsobila ako koordinátorka centra pre kultúru a umenie „MediaArtLab“ a kurátorka „TV Gallery“ v Moskve, zúčastňuje sa množstva umeleckých projektov na podporu nezávislého umenia a kultúry v transformujúcom sa Rusku

spoluautorka a editorka Antológie ruského videoartu

Eric Kluitenberg teoretik umenia a kultúrny organizátor, pôsobí v Centre pre kultúru a politiku De Baile v Amsterdame /www.debaile.nl/, organizačne participuje na mnohých európskych umeleckých projektoch

pedagóg na Amsterdamskej univerzite, kde viedol kurzy nových médií, člen odborného tímu Akadémie Mediálnych umení Cologne

autor publikácií a článkov v oblasti nových médií

„Debates & Credits – Media Art in the Public Domain“

Projekt je pokusom umelcov vstúpiť do priameho dialógu s masovým divákom prostredníctvom verejného priestoru. Vo fyzickom slova zmysle predstavuje verejný priestor voľné urbanistické prostredie, v dnešnom kontexte sa verejným priestorom rovnako stáva aj virtuálny priestor médií. Na ich križovatke stojí projekt „Debates & Credits – Media Art in the Public Domain“, na ktorom participovalo osem umelcov a zoskupení z Ruska a Holandska.

Títo umelci reprezentujú novú generáciu, ktorá sa nepretržite potýka so svetom médií. Elektronické médiá sa rozšírili do všetkých stránok života a sú hlboko zakorenené v tele spoločnosti, ovládajú ho cez informačný „krvný“ obeh. Ich skúsenosť so súčasným urbánnym priestorom charakterizuje zahltenosť obrazovými kódmi agresívnym reklamných kampaní na podporu predaja či už tovaru, alebo politickej informácie.

Tvorcovia, vybavení širokým spektrom nástrojov nových mediálnych technológií a reklamných stratégií, opustili klinické prostredie galérií, izolovaných od spoločnosti a vybrali sa do ulíc Moskvy, Jekaterinburgu a Amsterdamu, aby v nich ako nekontrolovateľný vírus rozšírili svoje vlastné poeticko/politické kódy a napadli tak štruktúru masovej komunikácie jej vlastnými zbraňami.

Participujúci umelci: Archaeopteryx / .ru Skupina umelcov z Izhevska maľuje na panelákové domy značky, používané na krabiciach – „pozor krehké, chrániť pred poškodením“ a pod. Vizuálny vtip nadobudol nový významový rozmer po explóziách v moskovských panelákoch, pripísaných čečenským teroristom, ktoré zvýšili ruskú agresiu.

Arno Coenen / .nl Coenen vychádza z 3D animácie, ktorú prenáša do rôznych pôdob, napríklad mozaiky v podlahe. Je posadnutý symbolizmom nových hrdinov populárnej kultúry ako Lara Croft, ale aj tradičnými folkloristickými či propagandistickými motívmi ako napríklad holandskými žánrovými výjavmi s veternými mlynmi a drevákmi alebo ruskými nástennými monumentálnymi výjavmi robotníckych hrdinov a bojovníkov, ktorí v coenenenovskej reinterpretácií ožili ako výzdoba stanice metra.

Oleg Kireev / .ru Ruský umelecký kritik a politický aktivista prispel do projektu D & C interenovým projektom „ghetto“, stránkou venovanou necenzurovanej, subjektívnej kultúrnej a politickej analýze s voľným prístupom a copyleftom, vyjadrujúcej predovšetkým opozíciu voči čečenskej politike. http://www.getto.rema.ru

MACHINE (Mark Klaversteijn & Paul du Bois) / .nl Jedným z nápadov tejto dvojice je projekt BeamMobile, mobilnej svetlenej „reklamy“, projektujúcej svoje neobvyklé heslá a správy na vrejené budovy Moskvy a iných miest.

Leonard van Munster (DonLeo.org) / .nl Pre D & C vytvoril nástennú zrkadlovú mozaiku pre okoloidúcich s takmer neviditeľným rytým odkazom „ja viem, kto ste“.

Galina Myznikova and Sergei Provorov / .ru Umelci z Novgorodu pracujú v rôznych žánroch videoartu, inštalácie, soundartu, dizajnu odevu, reklame. Pre Moskvu prichystali verejný mediálny pamätník venovaný kolektívnej pamäti, V Amsterdame zrealizovali priamo v oknách a na fasáde De Baile centra videoinštaláciu, tematizujúcu 11. september.

PARK 4D TV / .nl Táto amsterdamská skupina zrealizovala sériu nočných televíznych programov na Moskovskej káblovej televízii – kažkú noc vždy jedna hodina čistého zvuku a čistého obrazu...

Arseni Sergeev / .ru Sergeev vytvoril a spustil promotion kampaň fiktívnej korporácie „Čierna ruka“, ktorá sa hlási k zodpovednosti za všetok strach na zemi.

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! Napadneme verejné priestory Bratislave...

28. novembra sa v Bratislave chystá vyraziť do ulíc BeamMobile - dodávka naložená vykonným projektorom a laptopom. Cieľom projekcie (rozmery podľa potreby) budú voľné plochy mesta (paneláky, pamätniky, mosty, steny...) a účelom bude dôkaz, že verejný priestor sa ešte úplne nepoddal silám zvodným a znečistujúcim (reklamným plochám). Táto intervencia bola zatiaľ realizovaná v Holandsku a Rusku, v rámci projektu Debates&Credits. Jeho kurátori Eric Kluitenberg a Tania Goryucheva ho prídu 29. predstaviť do a4, no nechcú len prehrať a prerozprávať, čo sa udialo - radi sa spoja s miestnymi tvorcami (video-umelci, graficia, vji...) a deň predtým na workshope premyslia taktiku a obsah. Pre bližśie informácie a maily "mám záujem zúčastniť sa!" posielajte na: infoanarchitekt@burundi.sk

Organizátori: Artrak Art, Burundi, Citylab

Projekt prodporili: MKSR, APMEDIA, NOC

Viac info: www.citylab.burundi.sk www.a4.sk

akúkoľvek pripomienku k programu poslite prosím na  mejl ..

LU 2004