UrbánnaRe/Kreácia/CityLab Nám.SNP 12 Bratislava  

  Info o architektúre, urbanizme, dizajne a cyklus multimediálnych prezentácií, kultúrnych akcií, prednášok a workshopov na tému mesto.

 Program
 Január:

o A4-nultý priestor
o Nám.SNP 12
o 811 02 Bratislava
o Slovakia


Pozývame na akciu!  Podrobne v programe > 

UKÁŽME SI SVOJE CITY
architektúra / urbanizmus | diskusia | A4
Pon 14 mar 2005 19:3oh

Výstavba v Bratislave: Zahusťovanie alebo územný rozvoj? Príďte si podiskutovať s vysokými predstaviteľmi mesta o tom, akým smerom sa uberá súčasná výstavba v Bratislave. Svoj pohľad predstaví aj zástupca Voľného združenia bratislavských občianskych a ochranárskych organizacií! Akcia sa uskutoční v rámci projektu URBÁNNA RE / KREÁCIA / CITYLAB

UROB SI SVOJU KULTURFABRIK / prezentácia
teoretik Peter Pankuch (SK) a hostia zo Stanice Žilina (AT)

Štv 20 jan 2005 18.ooh

Návod, hra a realita...
Aké to je, keď sa v jednej opustenej fabrike zabýva spontánna nezávislá kultúra, aspoň na tento večer? O zmysluplnom zapĺňaní bielych miest v meste, o inšpirácii a nápadoch zo siete TransEuropeHalles, o know how a peripetiách s kulturfabrikami porozpráva teoretik Peter Pankuch a hostia zo Stanice Žilina, združenia kulturfabrik.sk a WUK (AT). P.S. nerobte to. Akcia sa koná v rámci projektu URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB.

SÚČASNÁ FRANCÚZSKA ARCHITEKTÚRA / architektúra / urbanizmus | projekcia | A4
Ned 30 jan 2005 18.ooh

Dominique Perrault
Renzo Piano, architecte au long cours

Dominique Perrault
(1999, 50 min., fr. znenie, angl. titulky) Významný francúzsky architekt sa vyjadruje k základným princípom svojej tvorby, necháva zmiznúť architektúru ako individuálnu stavbu, aby z nej následne vytvoril krajinu.

Renzo Piano, architecte au long cours (1999, 52 min., fr. znenie, angl. titulky) Portrét muža, ktorý pred dvadsiatimi rokmi stvoril Centre Pompidou, je vstupom do novej architektonickej reality, rovnako ako do každodennosti svojho tvorcu. Akcia je súčasťou projektu URBÁNNA RE / KREÁCIA / CITYLAB a realizuje sa s podporou Francúzskeho inštitútu.

  v A4-nultom priestore v Bratislave na Nám.SNP 12

Na stránke sa pracuje..

  

Projekt "UrbánnaRe/Kreácia/CityLab" je súhrnný informačný multiodborový projekt vytvárajúci priestor na komunikáciu a tvorbu procesov rozvíjajúcich dialóg medzi širokou verejnosťou a tvorivým procesom urbanistického a architektonického priestoru, ktorý provokuje verejnosť k citlivejšiemu a tvorivejšiemu vnímaniu životného prostredia a architektonického prostredia. Jeho súčasťou sú prednášky, besedy, prechádzky, skúmanie vzťahov obyvateľa k prostrediu, workshopy, a kultúrne akcie rôzneho druhu, spojené s architektúrou a urbanizmom.

Projekt "UrbánnaRe/Kreácia/CityLab" je jeden z radu spoločných projektov
asociácie "A4 - nultý priestor",
projektov "BURUNDI datalab studio displej press" a združenia Atrakt Art
s podporou Ministerstva kultúry SR.

Zdručenie "BURUNDI datalab studio displej press" a združenie Atrakt Art
sú súčasťou asociácie "A4 - nultý priestor" ==============================

  úvod 
  nové 
  priestor 
  konfrontic        
  download 
  program 
  kontakt 

LU 2004