b b b b b
  /     /     /  
 

 

 

 

 

 
Popis
 
BURUNDI datalab je hybridný priestor, ktorý usmerňuje a transformuje informačné toky. Jeho fyzická časť pozostáva z prezenčnej knižnice a mediatéky (sprístupňovanie kníh, katalógov, časopisov, médií s rôznym audiovizuálnym obsahom...), virtuálna je prístupná cez internet (mailing-list buryzone.info, projekt Knižnica Majky z Gurunu, Osobný informačný priestor...).
Už samotnou šírkou záberu (umenie, nové médiá, veda, aktivizmus) sa orientuje na bezprostrednú premenu informácií pre (spolu)prácu, štúdium, naivnú radosť z tvorby a ďalšie zmyslupné činnosti. Informácie sa po získaní kreatívne využívajú, kombinujú, aby sa ich nové nové formy mohli stať súčasťou 'zbierky'.
 
BURUNDI datalab nepracuje s používateľmi, snaží sa nachádzať spolupracovníkov, ktorí budú sami jeho tvorcami. Chce ich nájsť medzi študentami, vedcami, umelcami, aktivistami, alebo ženistami piateho pluku Slovenskej armády. Ideálom je vytvorenie siete ľudí, ktorí si tu cez informácie nájdu cestu k druhým s podobnými cieľmi, alebo záujmami. Myšlienka Burundi datalabu sa tak približuje novému modelu knižnice, ktorá nie je statickou zbierkou informácií, ale spolupracovníkom a katalyzátorom v rámci určitej komunity.
 
Tématický záber
 
Burundi datalab sa orientuje na produkty súčasnej kultúry a spoločnosti (umenie, veda atď.), špeciálne sa zameriava na oblasť tzv. nových médií a technológií v kultúre a spoločnosti.
 
Východiskové pojmy ako nové médiá, kultúra a umenie nových médií, net.kultúra chápe Datalab flexibilne - nemajú jednu definíciu, ani uzavretý význam. Vyvíjajú sa a môžu byť v priebehu činnosti Datalabu nahradené inými variantami, tiež sa neviažu iba k digitálnym technológiám, ani k médiám ako takým. Datalab priťahujú nové kombinácie médií, použitie zabehaných postupov v novom kontexte, experimentálne narábanie s technológiami, použitie vedeckých výstupov v umení a naopak, aplikácia nástrojov známych v istom prostredí v prostredí inom, atď. Vo fonde sa táto orientácia prejavuje prítomnosťou množstva materiálov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku v jedinej kópii.
 
Manifest
 
- je potrebné hľadať nové formy prezentácie svojej prítomnosti
- vedomosti a informácie treba prepájať a hľadať ich nové významy a použitie pre súčasnosť
- rozvíjanie tvorivosti a rôznych podôb inteligencie patri k dôležitým potrebám človeka
- vedomosti sú výsledkom kolektívnej práce v histórii ľudstva, nie produktom jednotlivcov
- každý človek má talent a schopnosti pre isté druhy činností, ktorý by mal rozvíjať a prinášať tak úžitok a pôžitok jemu a ľuďom okolo neho
- každý človek má právo na bezplatný prístup k potrebným informáciám

 

 
buryzone.info
Mailing list, ktorý prináša informácie o kultúrnych aktivitách na Slovensku a v okolí (Viedeň, Brno, Praha, Budapešť..). Registrujte sa na maria@buryzone.info.
 
Knižnica Majky z Gurunu
Sieť súkromných knižníc z vašich izieb. Ak sa rozhodnete do nej zapojiť, stačí sa zaregistovať na stránke a uložiť záznam o jednej knihe, ktorú ste ochotní požičať ostatným. Cez web stránku BURUNDI sa knihy budú dať vyhľadávať, užívatelia sa budú môcť skontaktovať a dohodnúť na mieste a čase požičania knihy. Budú sa tak môcť osobne stretnúť ľudia, ktorí čítajú podobné knihy.
 
Osobný informačný priestor
Konto na stránke Burundi s možnosťou ukladať a organizovať si informácie získané (nielen) v Datalabe.
 
Translab
Translab je interdisciplinárny kolaboratívny projekt študujúci kľúčové slová prostredníctvom mikropríbehov.
Kľúčové slová sú vyberané s účelom reflektovať súčasné plošné tendencie hrany umenia, sociálnych vied, politiky a vedy, ako napríklad simulácia, remix, interface, či algoritmus.
Mikropríbeh je krátky sumár medializovaného naratíva, napríklad umeleckého objektu, produktu, performance, alebo teórie.
Enter Translab.
 
Citylab
Citylab is comprehensive information cross-disciplinary project creating space for communication and creating a dialog between public and creators of urban and architectural space. The project is trying to motivate public to more sensitive and creative perception of living environment and architectural space. It will consist of lectures, discussions, walks, research, workshops and events related to architecture and urban planning.
Enter Citylab.
Monoskop
The research-in-progress wiki devoted to the European digital territory.
Enter Monoskop.
Sophistes
Sophistes is a non-commercial, scholarly project dedicated to providing assistance in locating appropriate textual contexts and translation conventions in the growing field of the humanities.
Enter Sophistes.
 
 
 
  logo by ján šicko
web by dusan at satooori